Allmänt

Håns byalag är en ideell, partipolitiskt obunden förening med uppgift att värna om den egna bygdens historia, utveckling och framtid.

Dessutom verkar föreningen för en aktiv fritid för såväl vuxna som barn och ungdomar.

Föreningen vill vara en  remissinstans för kommunala planer av intresse för bygden, i nära samarbete med kommunens företrädare.