Svamp föreläsning med Raija

Raija

Raija!

Många svampar

Många som vill lära sig mer om svamp.

Matsvampar!

Aspsopp

Aspsopp

Björksopp

Björksopp

Snöbollschampinjon

Snöbollschampinjon.

Smörsopp

Smörsopp.

Sillkremla

Kantarell

Fjällig taggsvamp

Fläcksopp

Fårticka

Gallsopp

Granblodriska

Gul kremla, Grön kremla

Olivvaxskivling

Rynkad tofsskivling

Rödgul taggsvamp

Sammetssopp

Sandsopp

Stensopp (Karl-Johan)

Strävsopp

Svart trumpetsvamp

Tegelkremla

Trattkantarell

Vårtig röksvamp

Giftiga svampar:

VARNING !  Spindelskivling

VARNING !  Panterfläckig flugsvamp

VARNING !  Flugsvampar