Protokoll fört vid medlemsmöte med

Håns Byalag på Byahuset i Hån

2016-04-09.  Kl.16.00.

 

Närvarande: 20 st

 

 

1:                  Mötetes öppnande.

Vice Ordf. Olle Olofsson hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

 

2:                  Val av sekreterare

          Bo Eriksson valdes som sekreterare.

 

 

3:                  Justerare.

                      Att justera dagens protokoll valdes Kerstin Andersson och Malin Eriksson.

 

 

4:                  Historik kring byggnaden.

                      Köp och investeringar uppgår i dag till ca 350 000 kr.

 

 

 

5:                  Förslag till hur Byalaget kan få in mer pengar.

ViceOrdförande informerade om att kassan i Byalaget är nästan tom och vi behöver få in förslag och ideer på hur vi kan få in pengar till Byalaget.

 

Förslag och ideer som kom in under mötet.

 

 • Kanske kan Byalaget göra som man gjorde på travmuseet i årjäng när det behövdes mer pengar, Man erbjöd medlemmarna att köpa sitt namn på exempelvis travmuseets stolar för ex 1000 kr

Hos oss kan det vara samma tänk men att vi sätter upp en snygg tavla med namnen på de som skänkt ex 1000 kr till Byalaget. Lika belopp för alla.

 

 • Använda mer av överskottet från fiskekortsförsäljningen till Byalaget.

 

 • Inventering på affäre eller företag mot ersättning.

 

 • Be alla som håller på med ved att skänka en björk kluven torkad och klar till grillkåtan. Så vi har ved där tills vi skall hyra ut.

 

 • Uthyrningspaket grillkåta + fiskekort. Gå ut till företag i bygden för after-work, möten kick-off etc.

 

 • Loppis

 

 • Vin/öl – provning

 

 • Trivselkvällar/träffar med ex musikquis, storbilds tv vid VM/OS

 

 • Sommarcafe

 

 • Plocka skräp efter gamla E18 mm

 

 • Tipspromenader öppen för alla med korv och kaffe försäljning

 

 • Öppna för att flar kan bli medlemmar stödmedlem/bimedlem (kan ge förmåner ex till grillkåtan, tältet och byahuset.

 

 • Gruppaktiviteter med teman

 

 • Uppdaterad hemsida

 

 • Ragga sponsorer

 

 • Listlotterier mm

 

 • Söka bidrag hos jordbruksverket för att bevara kulturmiljövärden

                     

 

 

10:                Mötets avslutande.

Mötet avslutades med att kaffe och våfflor.

 

 

 

                      Vid protokollet:                      ……………………………………

                                                                                       Bo Eriksson

 

                     

                     

Justeras:                            ……………………………………

                                                                           Kerstin Andersson

 

 

                                                               ……………………………………

                                                                           Malin Eriksson

 

 

          Vice Ordförande          ……………………………………

                                                                                       Olle Olofsson