Arbetsdag 4/10 2008.

Vid dammen: Dammvallen röjs från sly.

Gunnar gör sig redo.

Full fart på röjsågarna.

När det var fint vid dammen, fortsatte vi vid Krontjärn