Protokoll fört vid medlemsmöte med

Håns Byalag på Missionshuset i Hån

2014-10-05.  Kl.17.00.

 

Närvarande: 55 st

 

 

1:         Mötetes öppnande.

Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

 

2:         Val av sekreterare

            Bo Eriksson valdes som sekreterare.

 

 

3:         Justerare.

            Att justera dagens protokoll valdes Helen Ekholm.

 

 

4:         Köp av missionshuset.

            Mötesdeltagarna röstade enhälligt ja till köpet..

 

 

 

5:         Info ang utbetalning av stöd.

            Ordförande informerade om att utbetalningen av stöd pengarna 242 122 kr skett.

           

 

 

6:         Fiber.

Ordförande informerade om att byalaget beställt anslutning Vestnets fiber.

           

 

 

7:         Vatten och avlopp.

Ordförande informerade att borrning efter vatten hade gjorts, men inkopplingen är inte klar.

Avlopp är under utredning, det kommer att kallas till möte närliggande grannar ang detta.

 

 

 

 

 

 

8:         Vad vill vi med vår nya lokal?

Det kom redan under mötet in många bra förslag på både namn, användningsomreåden samt hur vi skall renovera.

 

Namnförslag:

            Hånsgården

            Byalagsgården

            Knytpunkten

            Håns Byahus

            Håns Byagård

            Byahuset

            HK (huvudkontoret,högkvarteret)

            Centralen

            Pantheon

            Hågården

Hånhuset

            Bygdegården

            Håns Bygdegård

            Bygården

 

            Användningsområden:

            Bordtennis

            Luftgevärsskytte

            Dart-tavla

            Festlokal

            Möteslokal

            Julmarknad

            Loppis

            Zumba eller liknande

            Göra iordning för gäst övernattningar

           

            Renoveringsförslag:

            Ljudisolering i stora salen

            Kök med stekhäll, ugnar, fläkt, micro och stor diskmaskin med korgar

            Stor fläkt i taket i stora salen för att trycka ner varm luften

            Cykelställ

           

 

9:         Övriga frågor.

Grötfest i november exakt datum kommer fritdsruppen med senare, det kommer att annoseras på anslagstavlorna och på hemsidan.

 

Tryckning av ny bok är på gång men de priser vi fått in är i mesta laget för våran ekonomi, samt att vi klara rinte få in så mycket pengar genom försäljning av boken.

 

De närbarande uppmanades att tänka till om ett förslag hur vi gör med tillgångar som kassa, inventarier, byggnader mm om föreningen skulle upplösas. Detta blir en fråga som det tas beslut i på nästa årsstämma..

 

Det skickades runt en lista där man kunde skriva upp sig om man var villig att hjälpa till med iordningställande av lokalen.

 

 

 

10:       Mötets avslutande.

Mötet avslutades med att kaffe, smörgåsar, kakor, lotterier, ullmax försäljning och att alla fick möjligheten att gå runt och bli kända med våarn nya lokal.

 

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson

 

           

           

Justeras:                      ……………………………………

                                               Helen Ekholm

 

 

            Ordförande                 ……………………………………

                                               Kjell Anders  Dahlström