Historiegruppen arbetar med dokumentation av nutid och dåtid inom byalaget.

De har ställt samman flera publikationer som nu finns att köpa för medlemmar och andra intresserade.

Andra aktiviteter har varit uppmärkning av gamla boplatser inom byalagets område, samt uppmärkning av försvarsanläggningar från beredskapstiden.

 

Sammankallande för historiegruppen är:

Tone Dahlström, Rösa